HRAD KÁMEN

KONTAKTY

Adresa

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
pobočka Hrad Kámen
Kámen č.p. 1
394 13 Kámen

: 00071307

www.hradkamen.cz
www.muzeumpe.cz

Zřizovatel

Kraj Vysočina, Jihlava
www.kr-vysocina.cz

Telefon

565 426 609 - rezervace prohlídek, informace
721 846 931 - správce památkového objektu
565 323 184 - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. (spojovatelka, informace)

E-mail

hrad.kamen@muzeumpe.cz
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz