HRAD KÁMEN

EXPOZICE STARÝ PALÁC

Starý palác

Palác byl vystavěn v první polovině 13. století na nejvyšším a nejméně přístupném místě skalního masivu. Základy byly založeny v přirozených skalních puklinách, proto je půdorys stavby nepravidelný lichoběžník. Základová skála prochází některými partiemi hradu a při jižní stěně starého paláce se táhne vrchol skaliska. Hradní palác (donjon) je mohutná obytná věž obranného charakteru. Přízemní prostor byl využíván jako zásobárna a zbrojnice, patro pak jako obytný sál. Přístup do paláce byl kdysi možný pouze dochovanými portálky po padacích můstcích.

Velký sál v patře sloužil obytným a reprezentačním účelům a splňoval všechny požadavky komfortu středověkého bydlení. Prostor osvětluje řada oken zasazených do hlubokých výklenků s kamennými sedáky po stranách. Stěny místnosti byly kdysi patrně zatepleny dřevěným (srubovým) obložením. Podle množství nalezených keramických střepů byl palác jistě vytápěn kachlovými kamny. Obydlí bylo také opatřeno prevétem – středověkou toaletou, neboli výsernicí.

Ve starém paláci jsou vystaveny původní hodinové stroje z 18. století pocházející z pelhřimovských městských bran a model hradu, který demonstruje pravděpodobnou podobu hradu v době středověké slávy.